מדיניות פרטיות

במטרה להעניק חווית קניה יעילה, מהירה ומקצועית, א.ע. מסחר והנפה פועל לאיסוף מידע רלוונטי מצד המשתמשים באת ומתוך מחויבות להגן על פרטיות המשתמשים. המשתמש מסכים לנוהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים במדיניות פרטיות זו.

מהו המידע הנאסף באתר

בעת השימוש באתר נאסף מידע רב, שאינו מזהה אותך אישית. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות השימוש ב “cookies”). הוא מקיף בין השאר אודות ביקור המשתמש כגון שם ספק שירותי האינטרנט וכתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שבאמצעותה ניגש המשתמש לאינטרנט; התאריך והשעה של הגישה לאתר; הדפים באתר אליהם ניגש המשתמש וכתובת האינטרנט של האתר שממנו הגיע ישירות לאתר וכיו”ב. מידע זה נועד לעזור לשפר את חווית השימוש באתר, לנתח באופן סטטיסטי את הפעילות באתר, לנהלו באופן מיטבי, לאמת פרטים הכרחיים ולצורכי אבטחת מידע.

חלק מהשירותים באתר מחייבים הרשמה. במסגרת ההרשמה ,נידרש המשתמש למסור מידע אישי כדוגמת שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון, כתובת או כל מידע אחר.

שימוש במידע

השימוש במידע האישי ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת בכדי לאפשר את הדברים הבאים:

שימוש בשרותי האתר.

הצגת תכנים ומידע רלוונטי יותר עבורך

התאמת פרסומות ומידע מסחרי ע”פ העדפות אישיות שלך

במידה וכתובת המייל נמסרה, ניתן בכך אישור לשלוח אליך מפעם לפעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי. המידע ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מוקדמת לכך. בכל עת ניתן לבטל זאת.

מסירת מידע לצד שליש , א.ע. מסחר והנפה מתחייב שלא להעביר לצדדים שלישיים מידע על פרטי האשראי של הלקוח.

 

מסירת מידע לצד שליש , א.ע. מסחר והנפה מתחייב שלא להעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

א. אם תפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה.

ב. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מדי-לינק.

ג. בכל מקרה שמדי-לינק תסבור, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

ד. אם פעילות מדי-לינק תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר – ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במידה והתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

פרסום

 א.ע. מסחר והנפה עושה שימוש בשיווק מחדש או בקהלים דומים לפרסום באינטרנט.

ספקים של צד שלישי, כולל Google, מציגים את המודעות של מדי-לינק ברשת האינטרנט.

ספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי cookie כדי להציג מודעות על סמך ביקורים קודמים של אנשים באתר.

אבטחת המידע

א.ע. מסחר והנפה משקיע זמן ומשאבים רבים לעמוד בדרישות אבטחת המידע המחמירים ביותר ואנו מתחייבים לעשות את כל שביכולתנו על מנת להגן על המידע האישי מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים, ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט ומדי-לינק לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

שינויים

א.ע. מסחר והנפה שומר לעצמו את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, נודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או על-ידי שליחת הודעה ישירה למשתמש. המשך השימוש בשירות מהווה את הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.